Ψηφιακή μονάδα ελέγχου με μέγιστη αριθμητική ένδειξη θερμοκρασίας. 125 oC.

Εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας  + (40-110) oC.

Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί σε 1-12 ώρες, προεπιλογή χρόνου 0-12 h.
 

Τι συμπεριλαμβάνεται: